Petek, 16. junij 2023

Rušitev ni rešitev

Prenova starih hiš je najbolj zelena arhitekturna možnost za prihodnost

V Evropi beležimo več kot 11 milijonov praznih stanovanjskih enot, dobršen del (okoli 30 odstotkov) teh pa je v stavbah, zgrajenih pred letom 1945 – v njih živi skoraj 120 milijonov Evropejcev. Tudi v Sloveniji razmerja niso bistveno drugačna. Hiše, stare sto let ali več, so del našega vsakdana in bistveno zaznamujejo podobo naših mest in vasi ter tudi našo skupno prostorsko identiteto.

A stavbe, ki so stale,se spreminjale in preživele stoletja, dandanes zaradi drastičnih sprememb v bivalnih navadah in neustrezanju sodobnim standardom pogosto propadajo. Po podatkih iz leta 2018 je v Sloveniji praznih stanovanjskih enot, zgrajenih pred 1945, kar 50.613. Podatek je v času vsesplošne stanovanjske krize skorajda šokanten, če temu prištejemo še prazna stanovanja, zgrajena v času množične in državno podprte stanovanjske gradnje v 60. in 70. letih preteklega stoletja, pa pridemo do izjmnega števila praznih stanovanj iz preteklih dob, ki bi lahko pomagala ublažiti kritično zaostreno stanovanjsko stisko.

Vir: https://www.mladina.si/225418/rusitev-ni-resitev

( Slike v naši objavi  so zgolj formalne)