Torek, 13. junij 2023

Biti lastnik nepremičnine je namreč še vedno visoko na lestvici življenjskih prioritet Slovencev.

Zdaj je več zanimanja za potrošniška posojila

Nataša Damjanovič iz Nova KBM svetuje pogovor s strokovnjakom v poslovalnici pred najemom posojila.

Inflacija močno vpliva na kupno moč prebivalstva, še dodatne učinke pa čutijo tisti, ki v bankah iščejo financiranje za želene nakupe, saj so višje obrestne mere podražile posojila. O trendih na področju kreditiranja smo se pogovarjali z Natašo Damjanovič, direktorico Sektorja poslovne mreže v Novi KBM.

Obrestne mere rastejo, cene nepremičnin so se začele umirjati. Kako se to kaže pri povpraševanju po posojilih in katera so najbolj aktualna?

Povpraševanje po stanovanjskih kreditih se je že proti koncu leta 2022 nekoliko zmanjšalo, vendar ostaja na ravni naših pričakovanj. Biti lastnik nepremičnine je namreč še vedno visoko na lestvici življenjskih prioritet Slovencev. Tisti, ki v načrtovanje nakupa ali gradnje vključijo zanesljivo in odgovorno banko, pa lahko v novem domu uživajo bolj brezskrbno.

Več povpraševanja je trenutno po potrošniških kreditih, med stanovanjskimi pa po namenskem, ki ga je mogoče najeti za daljše obdobje odplačevanja, do 31 let. Zaradi višanja referenčne obrestne mere euribor je v zadnjem času nekoliko večje zanimanje za kredite s fiksno obrestno mero, pri katerih znesek obroka ostane enak ves čas odplačevanja. Svetujemo pozornost tudi pri stroških kredita. Pri nas ponujamo tako potrošniške kot stanovanjske kredite po posebni ponudbi brez stroška odobritve, kar lahko stranke preverijo tudi z izračunom na naši spletni strani. V Novi KBM prisluhnemo njihovim željam in potrebam ter jim zagotavljamo strokovno podporo pri izbiri primerne finančne rešitve.

Ali se po vaših izkušnjah morda prebivalstvo v času, ko so cene nepremičnin visoke, bolj usmerja v gradnje in prenove?

Izrazitejšega trenda v tej smeri v zadnjem času nismo zaznali. Naša ponudba kreditov je široka in za vsako stranko se potrudimo oblikovati takšno, ki najbolj ustreza njenim potrebam in zmožnostim. Zato je zelo pomemben pogovor z bančnim strokovnjakom, kjer stranka natančno opiše svojo situacijo, potrebe in zmožnosti.

V primeru gradnje ponujamo možnost rastoče hipoteke, pri kateri se dogovorimo za izplačila v tranšah, torej v več izplačilih, vezanih na fazo del, v kateri je gradnja. Pri prenovah se stranke pogosto odločajo za gotovinski stanovanjski kredit z možnostjo izplačila v gotovini. Za tiste, ki se odločijo za nakup še ne dokončane novogradnje pri enem od naših partnerjev, smo letos dodali v ponudbo tudi možnost dokumentarnega akreditiva, ki pripomore k večji varnosti.

Ne glede na to, ali stranka kupuje, gradi ali obnavlja nepremičnino, je najbolje, da se dogovori za sestanek s strokovnjakom za kredite v poslovalnici, ki ji bo pomagal poiskati najugodnejšo rešitev.

Nepremičninski posredniki ugotavljajo, da za kupce v Sloveniji še ni tako pomemben trajnostni vidik nepremičnine, ki jo kupujejo. Kakšne so vaše izkušnje?

Ljudje težko spreminjamo svoje navade. A vsesplošna draginja je potrošnike spodbudila, da so začeli razmišljati o rešitvah, s katerimi ne samo prihranijo, ampak tudi ohranjajo naravo. V naši banki pozdravljamo prizadevanje strank, zato smo ponudbo razširili s krediti, ki so namenjeni investicijam v trajnostne rešitve. Ponujamo tako potrošniške kot stanovanjske kredite.

Zavedamo se odgovornosti, ki jo na področju trajnostnega poslovanja nosimo kot ena največjih bančnih institucij v državi.

Krediti so namenski, kar pomeni, da jih banka lahko odobri, če gre za nakupe takšnih dobrin, ki manj obremenjujejo okolje. V Novi KBM, ki je med prvimi v Sloveniji prejela certifikat Green Star, prvo slovensko priznanje za uspešnost podjetij na poti zelene preobrazbe, se zavedamo, da lahko zeleni preboj dosežemo samo skupaj.

Kakšni pa so pogoji za kredite za trajnostne namene v primerjavi s klasičnimi?

Ključna prednost je ugodnejša obrestna mera v primerjavi s klasičnimi krediti, najeti pa jih je mogoče le za določene namene. V primeru potrošniškega kredita je to nakup okolju prijaznejših avtomobilov, koles in energijsko učinkovitih gospodinjskih aparatov. Zeleni stanovanjski krediti pa so namenjeni nakupu ali gradnji energijsko učinkovite hiše, nakupu sončne elektrarne ali toplotne črpalke ter obnovi za izboljšanje energijske učinkovitosti.

V naši banki se zavedamo odgovornosti, ki jo na področju trajnostnega poslovanja nosimo kot ena največjih bančnih institucij v državi. Zato strankam z ugodnejšimi krediti lajšamo pot do okolju prijaznih alternativ. Navsezadnje si vsi prizadevamo za isti cilj – ohraniti naš planet tudi za generacije, ki šele prihajajo.

Kakšen učinek imajo jamstvene sheme za mlade, značilnost katerih so ugodnejši posojilni pogoji in jamstvo države; kje se morda pojavljajo težave ali ovire?

Jamstvena shema, ki je bila sprejeta lani, je namenjena kreditojemalcem, ki so praviloma nizko kreditno sposobni in po sklepu sveta Banke Slovenije niso kreditno sposobni za pridobitev kredita. Republika Slovenija banki izda jamstvo za kredit v znesku največ 200.000 evrov in z ročnostjo do 30 let. Tako bi kreditojemalcu omogočila najem kredita, ki pa ga ta mora zavarovati s hipoteko na nepremičnini, za katero pridobiva posojilo. Zagotoviti mora tudi lastno udeležbo v višini vsaj 20 odstotkov glavnice kredita. Žal ugotavljamo, da stanovanjska shema ni zaživela, kot smo pričakovali. Mlade družine težko izpolnijo njene pogoje, še posebej zadostno lastno udeležbo, tudi zahtevana dokumentacija je zelo obsežna.

Kako finančno podučeni prihajajo potrošniki na pogovore v banko, kje opažate, da imajo pri najemanju posojil največ težav, če govorimo o odgovornem kreditiranju?

Stranke so danes finančno bolje podučene, saj je na spletu ogromno informacij. Tudi v Novi KBM imamo posebno spletno stran o odgovornem kreditiranju, kjer lahko z nekaj kliki spoznajo pomen vseh pojmov, ki jih je dobro poznati, ko najemajo kredit.

Se pa v poslovalnicah pogosto srečujemo s strankami, ki kupujejo prvo lastno nepremičnino. V banki dajemo velik poudarek ozaveščanju, saj želimo, da stranke razumejo vsak korak v postopku. Samo tako lahko zgradimo trden in zaupanja vreden odnos. Naši bančniki, ki imajo ogromno znanja in izkušenj, se vsaki stranki posvetijo celovito in ji omogočijo čim več objektivnih informacij, na podlagi katerih lahko sprejme odgovorno odločitev glede financiranja večjih investicij. Gradimo torej na zaupanju in ponosni smo, ker stranke to prepoznavajo in cenijo.

( Fotografije v naši objavi so zgolj slučajne in ne odražajo dejanskega stanja)

VIR; https://www.delo.si/gospodarstvo/novice/zdaj-je-vec-zanimanja-za-potrosniska-posojila/