Četrtek, 6. oktober 2022

Ste vedeli, da nizka obrestna mera pri stanovanjskem kreditu ni enako najcenejši kredit

V Sloveniji se je povpraševanje po kreditih povišalo

V Sloveniji se je povpraševanje po kreditih povišalo, kljub dvigu obrestnih meri, ki pri najemu kredita ne smejo biti edini kriterij. Pri najemu stanovanjskega kredita morate poleg višine obrestne mere preučiti še ostale stroške in morebitne dodatne ugodnosti, ki vam jih ponujajo banke.

Deželna banka Slovenije velja za eno izmed bolj fleksibilnih bank, ki ponuja najem stanovanjskega kredita brez skritih stroškov, po ugodnih pogojih, ter odlogom začetka odplačevanja glavnice kredita in stoodstotno gotovinsko izplačilo z ustreznim zavarovanjem.

Dodatne ugodnosti pri najemu kredita

V času selitve, gradnje ali prenove je finančna obremenjenost velika, zato Deželna banka Slovenije pri najemu stanovanjskega kredita ponuja odlog začetka odplačevanja glavnice kredita do 18 mesecev. S svojo fleksibilnostjo se kreditojemalcu približa še s stoodstotnim gotovinskim izplačilom z ustreznim zavarovanjem ter kombiniranim izplačilom z naknadno predložitvijo dokazil o namenski porabi. Obdobje trajanja kreditne pogodbe za nepremičnino se določi v skupnem dogovoru, ki lahko pri stanovanjskem kreditu traja do 360 mesecev, pri potrošniškem kreditu, zavarovanem z zastavno pravico na nepremičnino, do 180 mesecev. Pred najemom stanovanjskega kredita, pa mora kreditojemalec dokazati še kreditno sposobnost, priložiti kupoprodajno pogodbo ali predračune izvajalcev ter se odločiti za način zavarovanja kredita. Ustrezna kreditna sposobnost Ob ustrezni kreditni sposobnosti, zavarovanju in predložitvi izjave o namenski porabi sredstev ali predračunov se lahko s kombinacijo stanovanjskega in potrošniškega kredita pokrije celotna vrednost naložbe. Kreditno sposobnost dokazujete s plačilnimi listi zadnjih 12 plač ali z odrezki od pokojnine, kjer Deželna banka Slovenije upošteva tudi prevoz na delo in malico. Pri slednjem je treba upoštevati tudi določeno tveganje bolniške odsotnosti ali letnega dopusta, ko prilivov iz tega naslova ni. Stanovanjski kredit se lahko zavaruje s poroštvom, z zavarovalno polico ali zastavno pravico na nepremičnini, ki mora praviloma biti v Sloveniji. Namen porabe sredstev iz naslova kredita se dokazuje s kupoprodajno pogodbo, predračuni izvajalcev ali drugimi dokazili o namenski porabi kredita.

Brez skritih stroškov vodenja kredita

Sklepanje pogodbe za najem kredita je pomemben tako za banko kot za kreditojemalca, zato na Deželni banki Slovenije skrbijo, da ta poteka na zaupen in spoštljiv način. Kreditojemalec je z morebitnimi stroški, ki so vezani na najem kredita, okvirno seznanjen že na informativnem pogovoru z usposobljenim svetovalcem, sam postopek vodenja kredita pa je brezplačen. Banka vedno deluje v korist kreditojemalca, s katerim gradi odkrit in dolgoročen odnos. Zato je v ponudbo banke vključena vrsta zavarovanj, tudi takšno za najhujše dogodke, kot je smrt kreditojemalca. V tem primeru neodplačan kredit krije zavarovalnica, če je bilo sklenjeno življenjsko zavarovanje, ki sicer ni obvezno. Deželna banka Slovenije svojim komitentom ponuja ugodnejšo obrestno mero.

Deželna banka Slovenije je univerzalna banka

Deželna banka Slovenije je s svojo široko mrežo poslovalnic po Sloveniji na voljo vsem prebivalcem, majhnim in srednje velikim podjetjem, kmetom ter mladim, ki želijo uporabiti cenovno ugodne storitve, kot je stanovanjski kredit. Pri najemu kredita je čimprejšnja odobritev kredita prioriteta, ki ob izpolnjeni celotni zahtevani dokumentaciji traja v večini primerov do tri tedne. Aduti Deželne banke Slovenija so dostopnost, sodobnost, domačnost in predanost.Več na: https://www.zurnal24.si/uporabno/ste-vedeli-da-nizka-obrestna-mera-pri-stanovanjskem-kreditu-ni-enako-najcenejsi-kredit-394302 - www.zurnal24.si