Četrtek, 12. januar 2017

Darilna pogodba

Kaj je potrebno vedeti?

Darilna pogodba za nepremičnino, mora biti sklenjena v pisni obliki. Pri tem je pomembno vedeti, da sama lastninska pravica preide na obdarjenca šele, ko se le-ta v Zemljiško knjigo vpiše kot lastnik (več o vpisu v zemljiško knjigo si lahko preberete v članku: Vpis v zemljiško knjigo po 1.5.2011).

Priporočljivo je, da že sama pogodba vsebuje zemljiškoknjižno dovolilo. V tem primeru je potrebno podpis darovalca na darilni pogodbi notarsko overiti. Če darilna pogodba zemljiškoknjižnega dovolila ne vsebuje, je potrebno le tega sestaviti ločeno, ter nato onotarsko overiti podpis na zemljiškoknjižnem dovolilu (če zemljiškoknjižno dovolilo ni del darilne pogodbe, podpisa na darilni pogodbi ni potrebno overiti).

še več na:

http://www.informiran.si/portal.aspx?content=darilna_pogodba&showMenu=1&showRightFrame=1